Yıkım Konferansında İnşaat Yıkım Firmaları Bir Araya Geldi

Yıkım Konferansında İnşaat Yıkım Firmaları Bir Araya Geldi 1Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen Yıkım ve Geri Dönüşüm Konferansı Marriott Otel’de 7 Mart 2013 te gerçekleştirildi. Konferansa 350’den fazla katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Yıkım sektörünün tüm aktörlerini bir araya getiren konferans gerçekleştirildi. 350’den fazla katılımcının ilgi gösterdiği konferansta dünyanın farklı bölgelerinde, yıkım alanında uzman katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan ve birçok kamu kurum ve kuruluşunun yetkilileri, iş makinesi sektörünün önemli aktörleri ve Türkiye’nin önde gelen yıkım firmalarının katıldığı konferansta hem Türkiye’den hem de yurtdışından yıkım örnekleri ve bunların tekniklerine dair sunumlar gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, Yıkım Konferansı Türkiye’de Yıkım ve Geri Dönüşüm Yönetmelikler başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında yıkım işlemleri ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği taslağı hakkında bilgi veren Kotan’ın sunumu özellikle yabancı katılımcılar tarafından oldukça dikkatle ve ilgiyle takip edildi. Sunumuna yıkım sürecinde ortaya çıkacak atıkların değerlendirilmesine yönelik hukuki bir düzenleme olmadığına değinerek başlayan Kotan; geçmişte, yıkım ve yıkım sonucu ortaya çıkacak atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan düzenleme ve yönetmeliklerden bahsetti ve 31.05.2012 tarihli, 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türkiye’de 20 yıllık bir süreçte 6,5 milyon riskli olduğu tahmin edilen yapının yıkılması planlandığının altını çizdi.

Yeni bir yönetmelik taslağı çalışması başladığı haberini veren Kotan, “Yönetmelik Taslağı, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından birlikte ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanmıştır” dedi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte gerçekleşecek aşamaları detayları ile anlatan Kotan, yıkım müteahhitlerinin yükümlülüklerinden de bahsetti. Sunumun bir yıkım planının nasıl olması gerektiği bölümü konuşmanın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Kotan, yıkım teknikleri ve atıkların taşınmasında alınacak tedbirlere de sunumunda yer verdi.