Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma canlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusun bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm alanı, projeler, müdahaleler ve politikaların sunumu yoluyla piyasanın evrimi ile ilgili mülk varlıkları ile ilgilenmektedir.

Projeler şunları temsil eder:

  • emlak piyasası analizi ve sağlanmasına yönelik politikalar. Ağırlığı giderek artan şekilde yeni binalar ile “tarihlenenler” arasındaki çekicilik farkını artıran “satılmayan” yeni bir kullanım önerileri vardır;
  • Kentsel bölgelerin bozulmuş kısımlarının yenilenmesi amacıyla kent bölgelerinin yeniden geliştirilmesi ile ilgili projeler;
  • geliştirme operasyonlarını besleyen trendler ve yenilikçi fikirler, yabancılaşma, kamu emlak yönetimi;
  • dönüşümlerin kentsel yönetim araçları. Hareketlilik planlaması ve kentsel kalitenin iyileştirilmesi arasında sinerji yaratabilen öneriler;
  • Arazi tüketimini dengeleyen projeler, kentsel dönüşümün teşvik edilmesiyle sinerji yaratabilen önlemler;
  • şehirler üzerinde olumlu etkiler yaratan altyapı projeleri;
  • Brownfield sahalarının ıslahı ve yeniden geliştirilmesi ile ilgili en başarılı vakaların sunumu;
  • geri kazanım girişimleri ve şehir için fayda sağlayan kültürel ve çevresel varlıkların iyileştirilmesi. Kurumlararası işbirliğinin en güzel örneklerini sergilemek;
  • özel kamu ortaklığı ile karakterize edilen proje. Sağlık sistemi, eğitim, kültür ve sporun modernleşmesine katkıda bulunan ekipman ve kaliteli hizmetlerin sunumu.
Kentsel Dönüşüm Nedir? - Kentsel Dönüşüm Kanunu ne yenilikler getirdi?
Kentsel Dönüşüm Nedir? – Kentsel Dönüşüm Kanunu ne yenilikler getirdi?

Kentsel Dönüşüm Kanunu ne yenilikler getirdi?

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda düzenlemeler yer almaktadır.
Ülke genelinde 10 milyon konutun yıkılmasını kolaylaştıracak olan yasa taslağı tamamlanıp Meclis İnceleme Komisyonu’na ulaştırıldı. Komisyon incelemelerini tamamladıktan sonra tasarıyı milletvekillerinin onayını almak için meclise gönderecek. Tasarının meclisin onayını almasından sonra ülke genelinde önceden tespitleri yapılmış risk arz eden binaların yıkımı ve güçlendirilmesi için start verilecek.

Yasa tasarısı olası bir depremde yaşanacak ciddi can kayıplarını engellemeye yönelik olduğundan geç kalınmış önemli bir tasarı olarak görünüyor. Bu yönde atılan adımların sonuna kadar arkasında duran hükümet ise oy kaybetmek uğruna dahi olsa yasayı hayata geçirmek için yılmadan çaba sarf edecek gibi görünüyor. Yasaya muhalif partilerden iş dünyasına bir çok kesimden de destek veriliyor.

Ancak yasanın iyi anlaşılamamasından ötürü vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanıyor. Yasanın detaylarının tam olarak belli olmamasından ve ortada kulaktan kulağa yayılan bazı söylemler vatandaşı ‘Evim elimden alınacak’, ‘evsiz kalacağım’ korkusu içine sürüklüyor.

Ancak yasa sanıldığı gibi kimseyi evsiz bırakmak için çıkartılmıyor. Korkulanın aksine dayanıksız ve sağlıksız konutlarda yaşayan vatandaşların, günümüz standartları ile yapılmış dayanıklı ve sağlam konutlarda hayatlarını daha güvenilir bir şekilde devam ettirebilmesinin sağlanması için çıkartılıyor.

Yasa ile birlikte tespit edilecek kaçak yapılar yıkılarak mal sahiplerine enkaz bedeli ödenecekken, TOKİ konutlarından 20 yıl vade ile uygun fiyat ve ödeme koşulları ile konut sahibi olmaları sağlanacak. Onun dışında dayanıksız tapulu binaların yıkımında ise binalar yıkıldıktan sonra arazi üzerindeki tasarruf hakkı bina sahiplerinin olacak. Maddi durumu iyi olan bina sahipleri isterlerse yine kendilerine sağlanacak uzun vadeli uygun ödeme koşullu krediler ile arsalarına bina inşa edebilecekken, isterlerse de müteahhitler ile anlaşıp bina yaptırabilecek veya satabilecek.

Dönüşümde belediyelere de büyük görevler düşüyor. Belediyeler dayanıksız konutların yer aldığı bölgeleri tespit ederek, buralara proje geliştirip, ona göre imar arttırabilecek. Binaların tek tek dönüşmesi yerine belli alanlar içerisinde hazırlanan projeler çerçevesinde toplu bir şekilde dönüşmesi hem ev sahiplerinin yararına olacakken, hem de sosyal alanları bol nitelikli konutların yapılmasına imkan sağlayacak.

Bundan önce yıkılması gereken ancak mülk sahipleri tarafından çoğunluk oluşamadığı için yıkılamayan veya her hangi bir tasarrufta bulunulamayan konutların bu sorunu da kökten çözülmüş olacak.

Yıkmaksan Bina Yıkımı Hizmetleri ile Kentsel Dönüşüm

Kentleşme zamanımızın belirleyici eğilimlerinden biri: giderek artan sayıda şehir büyüyen bir şehir nüfusuna ev sahipliği yaparken, doğal kaynaklara ve alana olan talep artıyor. Bu nedenle küresel zorluklar, iklim değişikliği için, kıt kaynakları yönetme veya sosyal eşitsizliklerin artması gibi kentsel çözümler gerektiriyor. Farklı alanlarda on yıllık tecrübeye dayanan Yıkmaksan Bina Yıkım Hizmetleri, yerel, ulusal ve uluslararası karar vericilere, günümüzde entegre, kapsayıcı dönüşüm yerleri olarak geleceğin şehirlerini oluşturma hedefi konusunda tavsiyede bulunur. Bu amaçla, küresel kentsel yönetim, kentsel kaynak yönetimi ve iklim dostu kentsel ve belediye gelişimi ile ilgili kavram ve stratejiler geliştirmekte, altyapı ve mobilite konularında danışmanlık yapmaktayız.